Vad händer i Stödgruppsprojektet under hösten 2022?

Vi har inför hösten 2022 valt att rekrytera stödgrupperna från Västra Götalandsregionen. Både för att idén till själva projektet föddes här, men också för att flera medarbetare i projektet har kontakter i detta område sedan tidigare.

Vad gäller kontrollgrupp och rekrytering av denna så kommer projektet att anställa ytterligare en rekryterare/datainsamlare för denna uppgift. Arbetet med kontrollgrupp blir inte lika terminsbundet som det är i stödgruppen.

Publicerat den