Stödgrupper från Jämtland i norr till Västra Götaland i söder under hösten 2023

Till vår stora glädje så har vi mer än fördubblat rekryteringen av stödgrupper till vårt projekt denna höst. Vi har kommuner både i Stockholmsområdet och i Västra Götaland som gör sina andra respektive tredje terminer i studien.

Vi har även fått med stödgrupper från Jämtland, Värmland, Västmanland, Gästrikland samt Närke. Vi är så glada och tacksamma för det. Skulle ni vara intresserade av att delta nästa termin, våren 2024, kontakta Barbro Henriksson.

Publicerat den