Kontrollgruppen söker deltagare!

Vi söker deltagare till kontrollgruppen. Kontrollgruppen består av barn 6-12 år med föräldrar som har substansberoende, psykisk ohälsa eller där det förekommer våld i familjen men som INTE går i stödgrupp.

Det gör inget om barnet/familjen får annan typ av stöd exempelvis stödsamtal eller andra stödformer, så länge de INTE deltar i stödgruppsverksamheter. Arbetar du inom beroendemottagningar, socialtjänsten, behandlingshem, ideella organisationer, som anhörigkonsulent eller inom andra verksamheter där du kommer i kontakt med dessa barn/familjer, kontakta Barbro Henriksson.

Publicerat den