Barn och föräldrar

Denna sida är för dig som hört talas om Stödgruppsprojektet antingen för att ni fått kontakt med en stödgrupp för barn, eller för att ni har en annan kontakt för stöd och hjälp i familjen.

Vi har delat upp informationen för de som är aktuella för en stödgrupp respektive de som kan tänka sig att hjälpa oss i det vi kallar för kontrollgruppen. Kontrollgruppen är för de barn som inte deltar eller har deltagit i någon stödgrupp.

Läs gärna vad som står för den grupp som kan vara aktuell just för er.

Stödgrupp

Vi som arbetar i projektet är mycket måna om att stödgrupper ska finnas tillgängliga i alla Sveriges kommuner. För att uppnå det måste vi nu nå så många barn och föräldrar som möjligt som kan hjälpa oss att visa på vad en stödgrupp kan betyda för det barn som går i den. Och det är här som ni nu kan göra en insats.

Som vårdnadshavare innebär ett deltagande i Stödgruppsprojektet följande:

 • Du/ni samtycker till att stödgruppsverksamheten förmedlar dina/era och ditt barns kontaktuppgifter till projektet så att vi kan informera er, både skriftligt och muntligt.
 • Du/ni undertecknar en Samtyckesblankett som säger att ditt/ert barn får delta i projektet. Den måste lämnas till oss senast vid första grupptillfället.
 • En, och samma vårdnadshavare, deltar också i projektet och ska vid 3 tillfällen kryssa i ett Föräldraskattningsformulär (det tar ca 10 minuter/tillfälle) som kommer med posten och sänds tillbaka till oss i ett frankerat svarskuvert.

Som barn innebär ett deltagande i Stödgruppsprojektet följande:

 • Barnet får muntlig information av stödgruppledaren vid introduktionssamtalet.
 • Skriftlig information skickas både digitalt och med post till vårdnadshavaren som ombeds se till att barnet läser/får brevet uppläst för sig.
 • Barnet kommer sedan i gruppen få svara på frågor genom att kryssa i ett formulär vid 3 tillfällen. Vid första och sista grupptillfället samt vid en återträff 6 månader efter gruppavslut. Detta sker med en personal från projektet närvarande som läser frågorna och svarsalternativen högt och som också kommer att hjälpa de barn som är i behov av det. En stödgruppledare är också med som hjälp till barnen. Detta tar maximalt 30 minuter/gång.

Mer detaljerad information kan du ta del av i dokumenten:

Kontrollgrupp

Vi som arbetar i projektet är mycket måna om att stödgrupper ska finnas tillgängliga i alla Sveriges kommuner. För att uppnå det måste vi nå så många barn och föräldrar som möjligt som kan hjälpa oss att visa på vad en stödgrupp kan betyda för det barn som går i den. Men vi behöver också nå de barn som inte deltagit i stödgrupp, som jämförelsegrupp, för att se om där föreligger någon skillnad över en tid på ca 10 månader. Och det är här som ni kan göra en insats.

Som vårdnadshavare innebär ett deltagande i kontrollgrupp följande: 

 • Du/ni samtycker till att den person som ni har kontakt med för stöd och hjälp förmedlar dina/era och ditt barns kontaktuppgifter till projektet så att vi kan informera er, både muntligt och skriftligt.
 • Du/ni undertecknar en Samtyckesblankett som säger att ditt/ert barn får delta i projektet. Den måste lämnas till oss vid första tillfället.
 • En, och samma vårdnadshavare, deltar också i projektet och ska vid 3 tillfällen kryssa i ett Föräldraskattningsformulär, vilket tar ca 10 minuter/gång. Detta görs samtidigt som ert barn får svara på frågor ställda av personal från projektet, i ett närliggande rum.

Som barn innebär ett deltagande i kontrollgrupp följande:

 • Barnet får information muntligt av den person som ni har kontakt med för stöd och hjälp.
 • Skriftlig information skickas både digitalt och med post till vårdnadshavaren som ombeds se till att barnet läser/får brevet uppläst för sig.
 • Barnet kommer att få svara på frågor ställda av personal från projektet, vilket tar maximalt 30 minuter/gång. Detta kommer ske vid 3 tillfällen inom en 10-månadersperiod där vårdnadshavaren samtidigt besvarar frågor i ett närliggande rum.

Mer detaljerad information kan du ta del av i dokumenten:

Länkar som kan vara till hjälp för dig som är barn:

www.drugsmart.se

www.kuling.nu

www.bris.se

www.junis.se/jobbigthemma/