Kontrollgruppen söker deltagare!

Vi söker deltagare till kontrollgruppen. Kontrollgruppen består av barn 6-12 år med föräldrar som har substansberoende, psykisk ohälsa eller där det förekommer våld i familjen men som INTE går i stödgrupp. Det gör inget om barnet/familjen får annan typ av…

Publicerat den

Datainsamling i stödgrupper fortsätter 2024

Stödgruppsprojektets datainsamling fortsätter under hela år 2024 då vi har som mål att få med ca 200 barn, med vårdnadshavare, innan projektet avslutas. I dagsläget har vi ett 100-tal barn som deltagit i stödgrupp, så vi har en bit kvar…

Publicerat den

Vad händer i Stödgruppsprojektet under hösten 2022?

Vi har inför hösten 2022 valt att rekrytera stödgrupperna från Västra Götalandsregionen. Både för att idén till själva projektet föddes här, men också för att flera medarbetare i projektet har kontakter i detta område sedan tidigare. Vad gäller kontrollgrupp och…

Publicerat den