Historik om Stödgruppsprojeket

Redan år 2018 träffades Peter Larm, docent och forskare och då anställd på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), och Disa Jagurdzija från Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland (LNF) på en konferens i Göteborg.

Disa som då var samordnare för nätverket av stödgrupper i regionen lade fram en idé om att forska på vilken effekt som stödgrupper har för barnen till missbrukande/beroende föräldrar.

2019

Under våren 2019 bjöd Disa in Peter på en workshop med stödgruppsledare i Västra Götalandsregionen. Temat på workshopen var att utröna vilket intresse det fanns för att delta i en effektutvärdering men också att diskutera vad en sådan skulle innehålla och hur den skulle kunna utföras samt vilken roll stödgruppsledaren skulle kunna ha i rekrytering och utförande av utvärderingen.

Under denna workshop deltog också Barbro Henriksson som sedan början av 1990-talet arbetade med stödgrupper vid Ersta Vändpunkten och sedan dess har utbildat och handlett många stödgruppsledare. Hon tog kontakt med Disa och Peter under workshopen och erbjöd sig att vara med i arbetet med att starta upp en utvärdering.

Senare under våren 2019 pratade Peter med Erica Sundin på CAN, som doktorerade på vilken effekt alkohol har på andra än de som brukar den, bland annat familj och vänner. Hon var intresserad av att delta i projektet. Under försommaren 2019 så träffades Disa, Peter, Barbro och Erica och diskuterade hur de skulle gå vidare med idén.

2020

Under våren 2020 slutade Disa sin anställning på LNF och ersattes av Elsa Gatica Arikhan i projektet.

Sedan kom Coronapandemin och satte stopp för mycket, men idén levde fortfarande fast i liten skala.

2021

Under hösten 2021 beviljades projektet medel från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) som är en statlig forskningsfinansiär och STÖDGRUPPSPROJEKTET var ett faktum. Ansökan till FORTE gjordes gemensamt av Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet i ett samarbetsprojekt.

2022

Under våren 2022 anställdes Barbro Henriksson som projektkoordinator av LNF och Anette Palmquist som arbetar på CAN tillförordnades tjänsten som administratör inom projektet.

2023

I januari 2023 anställdes Helén Olsson som tidigare har en gedigen erfarenhet som stödgruppsledare och som handledare till andra stödgruppsledare av Stockholms universitet för att arbeta inom projektet.