Under hösten 2022 började vi arbetet med att samla in data från stödgrupper

Vi började med stödgrupper i Västra Götaland eftersom det var därifrån projektet startade. Under hösten träffade vi barn från stödgruppsverksamheter i fyra kommuner.

Under våren 2023 har vi öppnat upp för att inkludera stödgrupper över hela landet, men av logistiska skäl har vi valt att fokusera på stödgrupper i och omkring Stockholmsområdet. Vi är dock flexibla och öppna för att även inkludera stödgrupper från andra delar av landet. Förutom stödgrupper runt om i Västra Götaland har vi under våren också träffat barn från verksamheter i två kommuner söder om Stockholm.

Vi har även börjat rekrytera familjer som kan tänka sig att vara med i kontrollgruppen. För detta arbete har vi under våren av logistiska skäl valt att koncentrera oss på verksamheter i eller i närheten av Stockholmsområdet.

Publicerat den