Datainsamling i stödgrupper fortsätter 2024

Stödgruppsprojektets datainsamling fortsätter under hela år 2024 då vi har som mål att få med ca 200 barn, med vårdnadshavare, innan projektet avslutas.

I dagsläget har vi ett 100-tal barn som deltagit i stödgrupp, så vi har en bit kvar innan vi närmar oss målet. Därför är det angeläget att du som läser detta och är verksam i stödgrupp tar kontakt med oss om du vill vara med i arbetet att utvärdera vilka effekter stödgrupp har på barn.

Vi söker även barn med vårdnadshavare till kontrollgruppen, så har du kontakt med familjer som du tror skulle kunna hjälpa oss i vårt arbete med att få evidens på stödgruppens effekter på barn, hör av dig!

Varmt välkommen att ta kontakt med Barbro Henriksson, projektkoordinator, 076-858 45 79, barbro@lansnykterhetsforbundet.nu

Publicerat den